طراحی آنلاین

فایل لوگو

 اختیاری
فرمت های مجاز: .jpg, .png, .tif

فایل جانبی

 اختیاری
فرمت های مجاز: .jpg, .png, .tif

طراحی آنلاین

  • تیراژ:
    • قیمت نهایی: 0 تومان
  • لطفا صبر کنید

    1- هزینه درج شده در فاکتور براساس یک طرح + 3تغییر میباشد. در غیر این صورت شامل هزینه (توافقی ) می باشد.

    2- پس از تایید طرح هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه مغایرت، غلط املایی و... به عهده چاپخانه نمی باشد.